De Bibliotheek op school

Meer Lezen, beter in taal! Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven.

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om dit te bereiken. Dat doen we met deskundige leesconsulenten,met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Onze samenwerking met school geven we vorm via een aantal bouwstenen.

Meer informatie:

Primair onderwijs