23e Willem Wilmink Dichtwedstrijd 2019

Voor de 23e keer organiseert Bibliotheek Almelo de jaarlijkse dichtwedstrijd naar aanleiding van een gegeven regel door een gastdichter. Dichter Theo Danes heeft de nieuwe zin bedacht. Hij werd door de vorige gastdichter Peter Knipmeijer uitgenodigd om de regel voor 2019 te bedenken. Danes kwam met de volgende regel:

Ik wist niet wat me nog te wachten stond

Over de historie van de dichtwedstrijd
In de zomer van 1996 constateerde dichter Willem Wilmink, te gast in een radioprogramma vanuit de bibliotheek, dat poëzie in vroeger eeuwen een veel socialer karakter had dan nu. Hij verwees naar de 15e-eeuwse dichter / prins Charles d’Orleans die gasten op zijn kasteel pas toeliet nadat zij een gedicht hadden gemaakt op de vaste regel: “Ik sterf van dorst met de fontein voor ogen”. Het leek Wilmink een aardig idee om zoiets weer in ere te herstellen. De bibliotheek nam de uitdaging aan en vroeg Willem om een passende regel te bedenken die in de ingezonden gedichten moest voor komen. Via publicatie in met name De Twentsche Courant Tubantia resulteerde dat in 320 inzendingen. Wilmink vroeg vervolgens Jean Pierre Rawie om hem op te volgen. Dit leidde er toe dat achtereenvolgens Driek van Wissen, Drs.P., Patty Scholten, Jan Boerstoel, Ivo de Wijs, Kees Torn, Frank van Pamelen, Jan J. Pieterse, Katinka Polderman, Maarten van Roozendaal, Theo Nijland, Daniël Samkalden, Gerard Haverkort, Sjoerd Kuyper, Ted van Lieshout, Tjitske Jansen, Ingmar Heytze, Ellen Deckwitz, Anne Broeksma en Peter Knipmeijer elkaar als gastdichter opvolgden.

Over Theo Danes
Theo Danes (Amsterdam, 1983) studeerde Bouwkunde in Delft, maar niet zo constructief. Tijdens de studie was hij fanatiek aan het tienkampen en richtte hij een creatief bedrijf op. Theo is momenteel ontwerper, dichter én trainer en is zichzelf niet meer als er één zou afvallen. Zijn eerste publicatie was in 2005 in de De light Scheurkalender. Hij schreef sportieve dichtbundels “Atletische verzen” en “Olympische verzen”, samen met zijn oom en leermeester Ivo de Wijs. Sindsdien is hij vaak op het podium te vinden met verrassende verzen. In 2016 verscheen zijn solodebuut "Personal Best".

Over de spelregels
De dichtwedstrijd staat open voor iedereen die op de gegeven regel een gedicht wil schrijven, met als enige dwingende voorwaarde dat de regel van Theo Danes er letterlijk en ongewijzigd in voor moet komen, in het begin, aan het eind of ergens middenin. Bovendien mag de zin niet enkel als titel worden toegepast maar moet onderdeel zijn van het gedicht. Zowel vormvaste als vrije, niet rijmende gedichten zijn welkom. Maximaal één gedicht per inzender. De gedichten worden beoordeeld door een jury van 6 personen, en worden anoniem beoordeeld. Inzenden tot en met 10 maart 2019 naar Bibliotheek Almelo, Postbus 189, 7600 AD Almelo of naar Door het insturen van een gedicht geeft de dichter toestemming tot publicatie of voordracht tijdens de prijsuitreiking.

Over de prijsuitreiking
Op zondag 24 maart vanaf 15.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in café Feijn Lunchen & Lezen in Bibliotheek Almelo, Het Baken 3 in Almelo. De tien hoogst gewaardeerde gedichten zullen worden bekroond met een oorkonde en een juryrapport en een aantal prijzen die worden toegekend. Deze tien gedichten zullen door de makers zelf worden voorgelezen. De hoofdprijswinnaar krijgt bovendien een beeld. Alle vorige gastdichters zullen ook nu weer worden uitgenodigd.