Direct naar de inhoud

Teken de online petitie

Teken de online petitie

Bibliotheek Almelo Moet Blijven Bestaan!

Door bezuinigingen dreigt de Bibliotheek Almelo te moeten sluiten. We willen dit niet laten gebeuren. Bewoners van de gemeente Almelo en sympathisanten van de bibliotheek zien de Bibliotheek Almelo als één van de hoekstenen van de samenleving in Almelo. Onze bibliotheek is van onschatbare waarde voor kennisverwerving, ondersteuning bij taalachterstand, uitwisseling van sociale contacten, vrije meningsvorming en recreatief lezen.

We constateren
Dat de Gemeente Almelo de laatste jaren al tonnen op de bibliotheek bezuinigd heeft en dat de Gemeente Almelo de bibliotheek nu opnieuw jaarlijks met twee ton korten wil. Daarmee ontstaat het serieuze risico dat de Bibliotheek Almelo moet sluiten.

En verzoeken
Het Gemeentebestuur van Almelo om dit niet te laten gebeuren en samen met de Bibliotheek Almelo naar een constructieve oplossing te zoeken.

Teken de petitie