Algemene informatie

De Bibliotheek Almelo staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan: De Bibliotheek, daar geeft u om

Draagt u de Bibliotheek Almelo een warm hart toe? Word dan sponsor!

Er zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Almelo heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met culturele activiteiten, workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom! Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Joris Kemps (directeur), tel 0546-822005 of e-mail: jkemps@bibliotheekalmelo.nl De Bibliotheek Almelo staat geregistreerd als ANBI-instelling.

Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

  • Naam: Stichting Openbare Bibliotheek Almelo
  • RSIN / Fiscaal nummer: NL002827906B01
  • Contactgegevens: Postadres: Postbus 189,7600 AD Almelo, bezoekadres, Het Baken 3 Almelo, tel: 0546-822005, info@bibliotheekalmelo.nl
  • Informatie over doelstellingen
  • Informatie over bestuurssamenstelling uitgeoefende activiteiten en beloningsbeleid zie jaarverslag
  • Informatie over financiële verantwoording
  • Samenvatting jaarrekening 2021
  • Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen

Over ons