Jaarverslag/Jaarrekening

Over ons

De basis voor dit jaarverslag wordt gevormd door het meerjarig beleidsplan 2018-2022. Bij de
verantwoording volgen we dezelfde indeling als in het beleidsplan en geven per onderdeel aan hoe wij ervoor staan. We kunnen voor 2020 geen relatie leggen met de voorgenomen prestaties in het werkplan omdat deze op een aantal essentiĆ«le onderdelen afwijken als gevolg van de coronamaatregelen.