Meerjarenbeleidsplan

Over ons

Wij hebben de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van Theater Hof 88 van de gemeente Almelo overgenomen. Hoewel de bibliotheek en het theater op dit moment als twee afzonderlijke bedrijfsonderdelen vrijwel onafhankelijk van elkaar opereren zijn de kernwaarden, visie en missie op stichtingsniveau geherdefinieerd. Het theater wordt verder in dit beleidsplan alleen meegenomen voor zover het rechtstreeks de bibliotheek raakt, dit plan is nadrukkelijk voor de bibliotheek geschreven.

In dit plan wordt het beleid van de bibliotheek beschreven aan de hand van vier bouwstenen:

  • Het Baken (= onze hoofdvestiging) waarin alle traditionele bibliotheekfuncties zoals uitleen, collectie en culturele en informatieve activiteiten zijn ondergebracht,
  • de mobiele bibliotheek waarin wij aangeven welke activiteiten wij ondernemen om de
    bibliotheek in de hele stad zichtbaar en bereikbaar te maken,
  • doorgaande leeslijn waarin alle activiteiten op het gebied van leesbevordering voor de
    groep 0-18 jaar zijn ondergebracht en
  • basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid waarin alle activiteiten op het gebied
    van bestrijding van taalachterstanden en digitale achterstanden zijn ondergebracht.